phwy ydych chi am ymweld? - Ymweld â rhywun yn y carchar

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei wella ac efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau – cysylltwch â ni (dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd) os oes arnoch angen cymorth.

Pwysig

Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd. Mae'n esbonio sut rydym yn defnyddio'ch data. Gweld y polisi preifatrwydd.

 phwy ydych chi am ymweld?

Your session will expire in minutes

Hoffech chi fynd ymlaen?

Manylion y carcharor

Manylion y carcharor
Dyddiad geni'r carcharor
ee 28 04 1996
Sylwch

Os na fyddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth i mewn am 20 munud neu fwy, bydd eich sesiwn yn dod i ben a bydd angen i chi ddechrau eto.

Cysylltwch â'r carchar os na allwch wneud cais i ymweld gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.