Cwcis - Ymweld â rhywun yn y carchar

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei wella ac efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau – cysylltwch â ni (dolen yn agor mewn ffenestr bori newydd) os oes arnoch angen cymorth.

Pwysig

Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd. Mae'n esbonio sut rydym yn defnyddio'ch data. Gweld y polisi preifatrwydd.

Cwcis

Mae'r System trefnu i ymweld â rhywun yn y Carchar (PVB) yn rhoi ffeiliau bychain (a elwir yn 'cwcis') ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut yr ydych yn pori'r safle.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • fesur sut y byddwch yn defnyddio'r wefan fel y gellir ei diweddaru a'i gwella ar sail eich anghenion
  • cofio'r hysbysiadau yr ydych wedi'u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto
Ni ddefnyddir cwcis PVB i gael gwybod pwy ydych chi’n bersonol.

Fel arfer, fe welwch neges ar y safle cyn y byddwn yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur.

I gael gwybod mwy am reoli cwcis how to manage cookies.

Sut y defnyddir cwcis ar PVB

Mesur y defnydd a wneir o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut yr ydych yn defnyddio PVB. Rydym yn gwneud hyn i helpu sicrhau bod y safle’n cwrdd ag anghenion ei defnyddwyr a’n helpu i wneud gwelliannau.

A ydych yn cytuno i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ac adrannau eraill o Lywodraeth y DU i ddefnyddio Google Analytics i helpu wella’r ‘Gwasanaeth Ymweliadau Carchar’?

Google Analytics stores information about:

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw ar PVB - faint o amser yr ydych wedi’i dreulio ar bob tudalen PVB
  • sut y daethoch o hyd i’r safle
  • beth rydych yn glicio arno tra byddwch ar y safle
Nid ydym yn caniatáu Google i ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Enw Pwrpas Dod i ben
_ga Pennu’r nifer o ymwelwyr unigryw i’r safle 2 flynedd

Gallwch ddewis i optio allan rhag defnyddio cwcis Google Analytics opt out of Google Analytics cookies.

Ein neges rhagarweiniol

Efallai y byddwch yn gweld neges i’ch croesawu pan fyddwch yn ymweld â thudalen PVB am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi gweld y neges ac i wybod i beidio â’i ddangos i chi eto.

Enw Pwrpas Dod i ben
seen_cookie_message Cadw neges i roi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges cwci 1 mis

Sesiwn

Pan fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth “Archebu Ymweliadau Prison”, byddwn yn gosod cwci ar eich cyfrifiadur i gofio sut yr ydych chi’n symud ymlaen drwy’r ffurflenni.

Enw Pwrpas Dod i ben
pvbs Storio manylion carcharor, ymwelydd a manylion yr ymweliad 20 munud
accepted_cookies daves caniatâd cwci 1 flwyddyn